นายชัยพฤกติ์ เชียนธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอดสั่งตวรจเข็มจับกุมผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย ตามหน้าตลาดสด​ร้านค้า และบนถนนสายต่าง ๆ

0
47

วันที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น.
นายชัยพฤกติ์ เชียนธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สั่งการให้นายภัทรดนัย ​อุทัยรัตน์​ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง​ นายธวัชชัย​ อ่อนสาร​ ปลัดอำเภองานป้องกัน​ และนางสาวศิริพร สอนไว ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงอำเภอแม่สอด นำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดที่ 3 เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครแม่สอด ได้ออกลาดตระเวนจับกุมผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย ตามหน้าตลาดสด​ร้านค้า และบนถนนสายต่าง ๆ ในตลาดพาเจริญ -​ ตลาดสีมอย ต.แม่สอด​ อ.แม่สอด จ.ตาก ตามคำสั่งของนายพงศ์รัตน์ ภิรมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ลงนามในคำสั่งที่ 1415 / 2564 วันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (covid -19) จังหวัดตาก โดยกำหนดมาตรการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) ให้ประชาชนทุกคนเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ
เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตัดเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม
ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป โดยมีระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ผลการปฏิบัติงาน : ไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด