เซเว่น อีเลฟเว่น-ซีพีเอฟ ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนาม จ.ภูเก็ต-จ.สงขลา เร่งเดินหน้า โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ต่อเนื่อง

0
19

เซเว่น อีเลฟเว่น-ซีพีเอฟ ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนาม จ.ภูเก็ต-จ.สงขลา เร่งเดินหน้า
โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ต่อเนื่อง

บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภค บริโภค ร่วมกับ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ส่งมอบอาหารปลอดภัยผ่านโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ภายใต้นโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ เร่งเดินหน้าโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ผนึกกำลังบริษัทในเครือฯ สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม เพื่อเสริมกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยคนไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19
ล่าสุดบมจ.ซีพี ออลล์ได้เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ภายใต้ปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน” เร่งดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แอลกอฮอล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดสงขลา 2 แห่ง โดยแห่งแรกมอบให้กับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รพ.สนาม) จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกันนี้ยังมีผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบมจ.ซีพี ออลล์ เป็นผู้แทนส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ร่วมกับซีพีเอฟ ส่งมอบอาหารปลอดภัยในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ให้กับ โรงพยาบาลสงขลา (เกาะยอ) จังหวัดสงขลา โดยมีบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสงขลา (เกาะยอ) เป็นผู้แทนรับมอบ

นอกจากนี้เซเว่น อีเลฟเว่น ยังได้ลงพื้นที่ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (รพ.สนาม) จังหวัดภูเก็ต โดยมีนาง ปรารีชาติ นำชัยเจนกิจ จพง.เวชกรรมฟื้นฟู ผู้ดูแล รพ.สนาม เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในปัจจุบันยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อยังสูง และอาการรุนแรงกว่าปี 2563 เพื่อขอบคุณในความเสียสละของคณะแพทย์ พยาบาลและ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ อยู่เคียงข้างคนไทยในวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแพทย์ พยาบาล พี่น้อง ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ
###