ตระกูลใจบุญ คุณพ่อประเสริฐ -คุณแม่วรรณี สุสมบูรณ์ และลูกหลาน บริจาคเงินจำนวน 1,250,000 บาท

0
21

ตระกูลใจบุญ คุณพ่อประเสริฐ -คุณแม่วรรณี สุสมบูรณ์ และลูกหลาน บริจาคเงินจำนวน 1,250,000 บาท โดยเมือหลายวันก่อน ทางคุณพ่อประเสริฐ -คุณแม่วรรณี สุสมบูรณ์ และลูกหลาน บริจาค เงิน จำนวน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว) และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องกระตุกไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยมีนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงค่ะ
………………………………………………….
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลฯ 056-001555 และ 089-8584102 หรือโอนเงินธนาคารกรุงไทย เลขที่ 633-0-41531-5 ส่งหลักฐานที่ inbox เพจ Facebook โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ