“ศูนย์ดำรงธรรมขอแสดงความยินดีเนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริและขออวยพรให้ชาวไทยมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจอย่างราบรื่น!!

0
11

“ศูนย์ดำรงธรรมขอแสดงความยินดีเนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริและขออวยพรให้ชาวไทยมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจอย่างราบรื่น!!

วันนี้ (วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564) เวลา 20.00 น. สำนักจุฬาราชมนตรีได้มีประกาศว่าไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงได้กำหนดให้วันที่ 1 เดือนเชาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันอีฎิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) และถือเป็นวันหยุดราชการ

สำหรับวันอีฎิ้ลฟิตริถือเป็นวันหยุดราชการประจำปีของจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเป็นวันเฉลิมฉลองของพี่น้องมุสลิมที่ผ่านการถือศีลอดมาตลอดเดือนรอมฎอน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ ตามมาตรการป้องกันของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และสำนักจุฬาราชมนตรี กำหนดไว้

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาขอแสดงความยินดี และอวยพรให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างราบรื่น และเป็นที่ยอมรับของเอกองค์อัลลอฮ์ (พระผู้เป็นเจ้า) ต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

##############################