สกลนคร ตรวจเตรียมความพร้อมพื้นที่


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวสร้อยทอง ไชยสงค์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางสุชาดา เคนพิทักษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญพิเศษ, นายรังพิมัรย์ ภูกองไชย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนายนพรัตน์ ไชยอิ่นคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และฝึกซ้อมการกล่าวถวายรายงานของนักเรียน ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
///////////// ทีม นสพ.คน นคร สกล