ข่าวดี ผู้ที่ชื่นชอบผลไม้”ลิ้นจี่ “นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์จะนำของดีจากจังหวัดพะเยามาจำหน่าย

0
37
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ข่าวดีผู้ที่ชื่นชอบผลไม้”ลิ้นจี่ “ขณะนี้ทางจังหวัดพะเยาได้ประสาน นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์จะนำของดีจากจังหวัดพะเยามาจำหน่าย

ทางออนไลน์ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงผลผลิต”ลิ้นจี่”แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้บริโภคสั่งซื้อลิ้นจี่ของเกษตรกรโดยตรงได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
เบอร์ติดต่อสำนักงานฯ 056221091 , 056221312 , 056227467
ผู้ประสานงานตรง นายประจักร์ อ้วนวิจิตร โทร. 065 – 5101902
นางฉวีวรรณ สงแก้ว โทร. 089 – 9618768
นางสาวกนกวรรณ ราชสาร โทร. 086 – 7322852