รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ประธานการประชุม คณะกรรมการ EOC สสจ.พังงา

0
18

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ประธานการประชุม
คณะกรรมการ EOC สสจ.พังงา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายพรศักดิ์ มธุรส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ประธานการประชุม คณะกรรมการ EOC สสจ.พังงา โดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุข หัวหน้ากล่อง EOC และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง Local Quarantine และอื่นๆ เนื่องจากจังหวัดพังงา ณ วันนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้น 9 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาและอำเภอทับปุด โดยส่วนใหญ่ ประวัติสัมผัสกับผู้ร่วมงานที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน ทำให้มี ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่จะต้องกักตัวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มีข้อสั่งการให้แต่ละอำเภอจัดตั้ง Local Quarantine เพื่อเป็นสถานที่กักกันตัวของผู้สัมผัสเสียงสูง และในส่วนของจังหวัดพังงา ได้จัดเตรียม โรงแรมพังงา เบย์รีสอร์ท เป็น Local Quarantine และจะนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 50–58 เข้ารับการกักตัว และได้สั่งการให้ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา งดเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น หากมีภารกิจจำเป็นเร่งด่วน จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งหลังจากการประชุมได้มีการลงพื้นที่ โรงแรมพังงาเบย์รีสอร์ท เพื่อเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อจะได้เปิดรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ากักตัวโดยเร็วที่สุด