รู้ทันสถานการณ์น้ำจังหวัดนครสวรรค์

0
11

รู้ทันสถานการณ์น้ำจังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 10 พ.ค.2564 (เวลา 07.46 น.)
สถานีวัดน้ำ P17 บรรพตพิสัย(ปิง)
อัตราน้ำไหลผ่าน 38 ลบ.ม/วินาที(1.27% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 2.00 ลบ.ม/วินาที

สถานีวัดน้ำ N67 ชุมแสง(น่าน)
อัตราน้ำไหลผ่าน 192 ลบ.ม/วินาที(5.82% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 8.00 ลบ.ม/วินาที

สถานีวัดน้ำ C2 เมืองนครสวรรค์(เจ้าพระยา)
อัตราน้ำไหลผ่าน 138 ลบ.ม/วินาที (3.84% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 9.00 ลบ.ม/วินาที

เขื่อนภูมิพล มีน้ำเก็บกัก 4,620.73 ล้าน ลบ.ม.(34.32%) ใช้การได้ 820.73 ลบ.ม (8.49%) น้ำไหลเข้า 6.57 ล้าน ลบ.ม.ระบายน้ำ 6.00 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำเก็บกัก 3,708.57 ล้าน ลบ.ม(39.00%) ใช้การได้ 858.57 ล้าน ลบ.ม (12.89%) น้ำไหลเข้า 5.28 ล้าน ลบม. ระบายน้ำ 12.00 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนแควน้อย มีน้ำเก็บกัก 324.24 ล้าน ลบ.ม (34.53%) ใช้การได้ 281.24 ล้าน ลบ.ม.(31.39%) น้ำไหลเข้า 1.26 ล้าน ลบ.ม ระบายน้ำ 2.59 ล้าน ลบ.ม.

อ่างคลองโพธิ์ อ.แม่เปิน มีน้ำเก็บกัก 46.870 ล้าน ลบ.ม.(54.50%) ใช้การได้ 31.87 ล้าน ลบ.ม.(37.05%) น้ำไหลลงอ่าง 0.41 ล้าน ลบ.ม. ปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้านลบ.ม..น้ำล้น spill way 0.000 ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างห้วยใหญ่ อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 8.356 ล้าน ลบ.ม. (70.39%) ใช้การได้ 7.326 ล้าน ลบ.ม.(61.71%) น้ำไหลลงอ่าง 0.04 ล้าน ลบ.ม. ปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม. น้ำล้น spill way – ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างห้วยน้ำลาด อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 0.000 ล้าน ลบ.ม. (0.00%) ใช้การได้ 0.000 ล้าน ลบ.ม.( 0.00%) น้ำไหลลงอ่าง – ล้าน ลบ.ม.
ปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำน้อยมากต่ำกว่าระดับไม่สามารถอ่านค่าปริมาณน้ำเก็บกักได้ ให้สูบน้ำใช้เพื่อการประปา

ขอบคุณข้อมูลจาก
โครงการชลประทานนครสวรรค์