รู้ทันสถานการณ์น้ำจังหวัดนครสวรรค์

0
8

รู้ทัน สถานการณ์น้ำ จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 9 พ.ค.2564 (เวลา 08.00 น.)
สถานีวัดน้ำ P17 บรรพตพิสัย(ปิง)
อัตราน้ำไหลผ่าน 40 ลบ.ม/วินาที(1.33% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 3.00 ลบ.ม/วินาที

สถานีวัดน้ำ N67 ชุมแสง(น่าน)
อัตราน้ำไหลผ่าน 100 ลบ.ม/วินาที(6.33% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 9.00 ลบ.ม/วินาที

สถานีวัดน้ำ C2 เมืองนครสวรรค์(เจ้าพระยา)
อัตราน้ำไหลผ่าน 147 ลบ.ม/วินาที (4.09% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 9.00 ลบ.ม/วินาที

เขื่อนภูมิพล มีน้ำเก็บกัก 4,618.02 ล้าน ลบ.ม.(34.30%) ใช้การได้ 818.02 ลบ.ม (8.47%) น้ำไหลเข้า 6.75 ล้าน ลบ.ม.ระบายน้ำ 6.00 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำเก็บกัก 3,716.19 ล้าน ลบ.ม(39.08%) ใช้การได้ 866.19 ล้าน ลบ.ม (13.01%) น้ำไหลเข้า 5.24 ล้าน ลบม. ระบายน้ำ 12.00 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนแควน้อย มีน้ำเก็บกัก 325.62 ล้าน ลบ.ม (34.58%) ใช้การได้ 282.62 ล้าน ลบ.ม.(31.54%) น้ำไหลเข้า 1.53 ล้าน ลบ.ม ระบายน้ำ 2.22 ล้าน ลบ.ม.

อ่างคลองโพธิ์ อ.แม่เปิน มีน้ำเก็บกัก 46.453 ล้าน ลบ.ม.(54.01%) ใช้การได้ 31.45 ล้าน ลบ.ม.(36.57%) น้ำไหลลงอ่าง 0.45 ล้าน ลบ.ม. ปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้านลบ.ม..น้ำล้น spill way 0.000 ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างห้วยใหญ่ อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 8.356 ล้าน ลบ.ม. (70.39%) ใช้การได้ 7.326 ล้าน ลบ.ม.(61.71%) น้ำไหลลงอ่าง 0.04 ล้าน ลบ.ม. ปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม. น้ำล้น spill way – ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างห้วยน้ำลาด อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 0.000 ล้าน ลบ.ม. (0.00%) ใช้การได้ 0.000 ล้าน ลบ.ม.( 0.00%) น้ำไหลลงอ่าง – ล้าน ลบ.ม.
ปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำน้อยมากต่ำกว่าระดับไม่สามารถอ่านค่าปริมาณน้ำเก็บกักได้ ให้สูบน้ำใช้เพื่อการประปา

ขอบคุณข้อมูล
โครงการชลประทานนครสวรรค์