ครอบครัวศิริวิริยะกุล และมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มอบเงิน จำนวน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

0
4
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ครอบครัวศิริวิริยะกุล และมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มอบเงิน จำนวน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ พร้อมด้วยคุณขวัญใจ จันทร์เฉลิม รองประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงค่ะ
………………………………………
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลฯ 056-001555 และ 089-8584102 หรือโอนเงินธนาคารกรุงไทย เลขที่ 633-0-41531-5 ส่งหลักฐานที่ inbox เพจ Facebook โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ