สระบุรี : เพิ่ม12ราย โควิด-19 ติดเชื้อสัมผัสกลุ่มเพื่อน รักษาตัว รพ.108ราย ช่วยสกัดสู้นักเรียน

0
13

สระบุรี : เพิ่ม12ราย โควิด-19 ติดเชื้อสัมผัสกลุ่มเพื่อน รักษาตัว รพ.108ราย ช่วยสกัดสู้นักเรียน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี แจ้งว่าจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยซึ่งได้แพร่กระจายไปในพื้นที่หลายจังหวัด โดยในจังหวัดสระบุรี มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 12 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ระลอกใหม่สะสมในจังหวัดสระบุรี 208 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสระบุรี 108 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยทุกรายมีอาการอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาหายแล้ว 98 ราย เสียชีวิต 2 ราย สำหรับรายละเอียดผู้ป่วยใหม่ 12 ราย ในวันนี้ มีดังนี้
รายที่ 215 หญิงไทย อายุ 35 ปี ภูมิลำเนาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อาชีพรับจ้าง มารดาของผู้ติดเชื้อรายที่ 204
รายที่ 216 หญิงไทยอายุ 15 ปี ภูมิลำเนาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นักเรียน เพื่อนของผู้ติดเชื้อรายที่ 204
รายที่ 217 ชายไทย อายุ 23 ปี ภูมิลำเนาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อาชีพพนักงานบริษัท เพื่อนร่วมงานผู้ติดเชื้อรายที่ 204
รายที่ 218 ชายไทย อายุ 48 ปี ภูมิลำเนาอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อาชีพเกษตรกรรม สามีผู้ติดเชื้อจังหวัดนครราชสีมา ตรวจพบเชื้อขณะอยู่ในสถานกักกันที่จังหวัดสระบุรีกำหนด
รายที่ 219 หญิงไทย อายุ 25 ปี ภูมิลำเนาอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี อาชีพแม่บ้าน ภรรยาผู้ติดเชื้อรายที่ 103
รายที่ 220 ชายไทย อายุ 1 ปี ภูมิลำเนาอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี บุตรชายผู้ติดเชื้อรายที่ 103
รายที่ 221 หญิงไทย อายุ 3 ปี ภูมิลำเนาอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี บุตรสาวผู้ติดเชื้อรายที่ 103
( รายที่ 219-221 ตรวจพบเชื้อขณะอยู่ในสถานกักกันที่จังหวัดสระบุรีกำหนด)
รายที่ 222 ชายไทย อายุ 29 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเมืองสระบุรี อาชีพค้าขาย สามีผู้ติดเชื้อรายที่ 199 (ผ่าคลอด)
รายที่ 223 หญิงไทย อายุ 43 ปี ภูมิลำเนาอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี อาชีพรับจ้าง ตรวจพบเชื้อก่อนการผ่าตัดกระดูกสะโพกหัก
รายที่ 224 ชายไทย อายุ 40 ปี ภูมิลำเนาอำเภอวิหารแดง สระบุรี อาชีพค้าขาย บุตรผู้ติดเชื้อรายที่ 209 และน้องชายผู้ติดเชื้อ รายที่210
รายที่ 225 ชายไทย อายุ 43 ปี ภูมิลำเนาพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี อาชีพพนักงานบริษัท ตรวจพบเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในพื้นที่
รายที่ 225 หญิงไทย อายุ 39 ปี ภูมิลำเนาอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี อาชีพรับราชการ ภรรยาของผู้ติดเชื้อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยได้สอบสวนโรคเบื้องต้นและตรวจหาเชื้อผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยในพื้นที่สระบุรีรวมทั้งสิ้น 103 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 42 ราย ได้ดำเนินการกักกันตัวในสถานที่กักกันที่จังหวัดกำหนด ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 61 ราย ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน และได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่เสี่ยงทุกที่ที่ผู้ป่วยไปสัมผัสตามมาตรฐานร่วมด้วย ตลอดจนค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกันในครอบครัว และเพื่อนร่วมงานที่ทำกิจกรรมร่วมกัน และพบว่าผู้ติดเชื้อไม่มีอาการแต่สามารถแพร่เชื้อฯได้ จึงขอให้ทุกคนป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด “ อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ วัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนแอพพริเคชั่นไทยชนะ งดการเดินทางไปในสถานที่แออัด และหากท่านสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ถ่ายเหลว ตาแดง ผื่นแดง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โทร. 09 6909 9179, สายด่วน 1669, ศบค. กระทรวงสาธารณสุข , Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ศบค. กระทรวงสาธารณสุข , Facebook
ข้อมูลข่าว : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี