“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางในการรับเรื่องโดยเน้นมาตรการป้องกันโควิด – 19 !!

0
10

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางในการรับเรื่องโดยเน้นมาตรการป้องกันโควิด – 19 !!

วันนี้ (วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับหนังสือจากตัวแทนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนิคมอำเภอรัตภูมิ จำนวน 3 คน มายื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนิคมอำเภอรัตภูมิ เนื่องจากสมาชิกได้รับความเดือดร้อนจากการกู้ เบิก และถอน

สำหรับกรณีดังกล่าวศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ประสานให้อำเภอรัตภูมิได้รับทราบ และตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้พี่น้องประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ สายด่วน 1567 เว็บไซต์ เพจ เป็นต้น ขอความร่วมมืองดเดินทางมายื่นด้วยตนเอง แต่หากมีการเดินทางมายื่นก็จะต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ !!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”