ด่วนสั่งปิดโรงพยาบาลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

0
545
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ด่วนสั่งปิดโรงพยาบาลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์


ด้วยขณะนี้ทางโรงพยาบาลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจพบว่ามีผู้ติด เชื้อโควิด – 19 ประวัติเสี่ยง มารักษาที่โรงพยาบาลฯ เกรงจะติดบุคลากรในโรงพยาบาล ฯ จึงขอแจ้งปิด โรงพยาบาลไพศาลี ชั่วคราว
เนื่องจากตรวจผู้ป่วยติด
COVID – 19
ประวัติเสี่ยง
ไม่ทราบแน่ชัด ทำให้ต้องกักตัวบุคลากร
ใน รพ.ไพศาลี จำนวน 18 คน
ซึ่งมีผลกระทบต่อการให้บริการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลไพศาลี จ.นครสวรรค์ ขอปิดการให้บริการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม ถึง 17 พฤษภาคม 2564
เปิดรับให้บริการเฉพาะผู้ป่วย อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน เท่านั้น
ทางโรงพยาบาลไพศาลี จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สายด่วน 1422
COVID-19
#savekhonuan #SaveThaliand
กรมควบคุมโรค
สอบถามเพิ่มเติม : โรงพยาบาลไพศาลี 700 ม.8 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทร. 056 – 259378