ข่าวดีผู้เป็นโควิด-19 โรงพยาบาลสนามจังหวัดนครสวรรค์สามารถรักษาหายกลับบ้านได้ถึง 30 คน

0
8
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ข่าวดีผู้ที่ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โรงพยาบาลสนามจังหวัดนครสวรรค์ สามารถรักษาหายกลับบ้านได้ถึง 30 คน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เมื่อเวลา 18:00 น ที่โรงพยาบาล สนาม จังหวัด นครสวรรค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ที่เข้ารับการรักษา 104 คน กลับบ้านแล้ว 30 คนส่งต่อโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 26 คน คงเหลือ 48 คนเป็นชาย 18 คนหญิง 30 คนถือเป็นข่าวดีของจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 สามารถเดินทางกลับบ้านได้ถึง 30 ราย