นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาดฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าสสอ. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก

0
18

วันที่ 3 พฤษภ​าคม 2564
เวลา 10.30 น.
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาดฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าสสอ. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก มอบถุงยังชีพและเครื่องนุ่มห่มช่วยเหลือในเขตพื้นที่ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ
เวลา 11.30 น.
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ ได้มอบชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แก่ผู้ที่กักตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 12 ชุด ในพื้นที่ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ