ประธานที่ปรึกษามูลนิธิจันทร์เฉลิม นางสาวพวงรัตน์ จันทร์เฉลิมมอบให้ นางขวัญใจ จันทร์เฉลิม, นางสาวกมลวรรณ จันทร์เฉลิม, นางสาวพูลลาภ จันทร์เฉลิม และนายคุณานนต์ จันทร์เฉลิม (มอบเงินห้าแสนบาทถ้วน)

0
18

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ประธานที่ปรึกษามูลนิธิจันทร์เฉลิม นางสาวพวงรัตน์ จันทร์เฉลิมมอบให้ นางขวัญใจ จันทร์เฉลิม, นางสาวกมลวรรณ จันทร์เฉลิม, นางสาวพูลลาภ จันทร์เฉลิม และนายคุณานนต์ จันทร์เฉลิม มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จัดสร้างห้องพิเศษ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว) เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ บิดา-มารดา, พี่-น้อง และบรรพบุรุษที่เสียชีวิตทุกคน โดยมีนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ
………………………………………………….
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลฯ 056-001555 และ 089-8584102 หรือโอนเงินธนาคารกรุงไทย เลขที่ 633-0-41531-5 ส่งหลักฐานที่ inbox เพจ Facebook โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ