ชมคลิป มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ทำดีมอบอาหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนาม

0
27

 

 

มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ทำดีมอบอาหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนาม
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมรับมอบ อุปกรณ์การแพทย์ และอาหาร เครื่องดื่ม จาก มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์
(北欖坡同德善堂)
โดยการนำนายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์
พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯทุกท่าน ร่วมมอบอาหารกลางวันจำนวน 300 กล่อง จากภัตตาคารเล่งหงษ์
ประกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม เลี้ยงบุคลากร ทางการแพทย์ของ รพ.สปร.และ
รพ.สนาม ของ สสจ.นว. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะ แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของ สาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ที่ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับโรคไวรัสโควิด19และ
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด ผู้จำหน่ายข้าวสาร ตราบัวชมพู
โดย คุณเสวก – คุณนันทนา ล้อพูลผล
มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกด้วย
ณ สนามกีฬากลาง จ.นครสวรรค์ (เสียงสัมภาษณ์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ )