ประชาชนทยอยมาเขย่าไม้ติ้ว หาเลขก่อนวันหวยออก แก้บน อฐิษฐานของานทำ ขอรถป้ายแดงก็ได้พร้อมขอให้ครอบครัวรอดพ้นจากโควิดวัดเกจิดัง แห่ง จ.อุทัย ฯ

0
12

ประชาชนทยอยมาเขย่าไม้ติ้ว หาเลขก่อนวันหวยออก แก้บน อฐิษฐานของานทำ ขอรถป้ายแดงก็ได้พร้อมขอให้ครอบครัวรอดพ้นจากโควิดวัดเกจิดัง แห่ง จ.อุทัย ฯ

ช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสังเกตการณ์ ทีวัดหนองกระดี่นอก ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นวักก่อนหวยออก ได้มีประชาชนทยอยทั่วทุกสารทิศนำหัวหมู เหล้าขาว มะขามเปียก เกลือ น้ำเปล่า สิ่งที่หลวงพ่อชอบ พร้อมหัวหมูต้ม ไก่ต้ม ไก่ ช้าง ม้า ปั้น มาแก้บนกันแน่นวิหาร ทีประสบความสำเร็จในด้านที่ไปสอบตำรวจ ครู และอื่น ๆ ติดได้รับราชการ โดยจำเพราะของขาย ขายของให้ได้ดีๆ จะบนบานสานกล่าวด้วยเหล้าขาว มะขามเปียก เกลือและน้ำเปล่า ซึ่งเป็นสิ่งที่หลวงพ่อชอบดื่มเป็นยารักษาโรคสมัยยังมีชีวิต หากมีโชคมีลาภถูกหวยรวยเบอร์จะมาแก้บน รวมถึงมากราบไหว้บนบานสานกล่าว ในสิ่งที่หวัง เช่นของหายขอให้ได้คืน ขอเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งเป็น มากราบไหว้ขอพร พร้อมกับได้มีการเขย่าไม้ติว ที่หลายคนทีมาจากต่างจังหวัดได้ถูกเลขปัง ๆ บ้างรายได้มาแก้บนที่ช่วงปีใหม่ได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรให้ได้งาน พร้อมกับได้รถยนต์เก๋งป้ายแดง และบ้างรายได้มาแก้บนในช่วงที่มีการเลือกตั้งนายกเทศบาล และสมาชิก ต่างได้สมหวังยกทีมกับหลวงพ่อเคลือบ สาวรธัมโม” วัดหนองกระดี่นอก เป็นนามพระเกจิที่รู้จักกันดีในหมู่ศรัทธาสาธุชนชาวเมืองอุทัยธานี และทั่วทั้งประเทศได้รับการขนานนามว่า “หลวงพ่อเคลือบ วาจาสิทธิ์ พูดอย่างไร เป็นอย่างนั้น” ทั้งยังได้รับการยกย่องว่าเป็น “เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง
ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านที่ได้เขย่าไม้ติ้ว พบว่าบ้างรายได้เลข 16- -12 หลังจากทีได้เลขแล้วต่างลงจากวิหารหลวงพ่อไปซื้อเลขตามแผงร้านค้าที่ทางวัดได้จัดไว้ให้กับพ่อค้า แม่ค้า

ซึ่งพระปลัดเจริญ วุฑฒิโก เจ้าอาวาสวัดหนองกระดี่นอก ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณวิหารหลวงพ่อเคลือบและรอบบริเวณวัด เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัส โควิด -19 กำลังระบาดทางวัดจึงได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยของพุทธบริษัทที่จะเดินทางมากราบไหว้ขอพรหรือนำสิ่งของมาแก้บนในหน้าวิหารหลวงพ่อเคลือบ
พร้อมกับได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรองที่ทางวัดได้จัดเตรียมสถานทีไว้หน้าประตูทางเข้าวัด ให้ประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์ที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้ตามสถานที่ต่าง ๆพร้อมกับแนะนำประชาชนทุกรายให้สวมใสหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโควิด ดังกล่าว

/////////////////