ตราด/สถานี้ตํารวจภูธรอําเภอคลองใหญ่ห่วงใยประชาชนนำรถตรวจการณ์ 20 ออกตระเวนประชาสัมพันธ์ที่หน้าตลาดสดฯให้ประชาชน และ แรงงานต่างด้าว ป้องกันเข้มโควิด-19 ไม่สวมแมสผิดกฎหมาย โทษปรับขั้นสูงสุด 20,000 บาท

0
4

ตราด/สถานี้ตํารวจภูธรอําเภอคลองใหญ่ห่วงใยประชาชนนำรถตรวจการณ์ 20 ออกตระเวนประชาสัมพันธ์ที่หน้าตลาดสดฯให้ประชาชน และ แรงงานต่างด้าว ป้องกันเข้มโควิด-19 ไม่สวมแมสผิดกฎหมาย โทษปรับขั้นสูงสุด 20,000 บาท
ที่หน้าตลาดสดเทศบาลตําบลคลองใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลตําบลคลองใหญ่และอําเภอคลองใหญ่ อส.ร่วมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยที่เข้ามาในตลาดสดเทศบาลตําบลคลองใหญ่ โดยภายใต้ พ.ต.อ.ดํารง เอี่ยมไพโรจน์ ผกก.สภ.คลองใหญ่ ได้สั่งการให้ชุดสายตรวจรถยนต์ 20 และรถสายตรวจรถจักรยานต์ จราจร เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนให้รับทราบเกี่ยวกับปัญหาป้องกันโควิด-19 พร้อมด้วยนายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลคลองใหญ่ นายแสนพิทักษ์ พัชรสันป่าเป้า ปลัดอําเภอคลองใหญ่ฝ่ายความมั่นคง ร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโควิด – 19 คือไทยและ กัมพูชาโดยขอความร่วมมือให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและร่วมกันป้องกันตนเองจากไวรัส Covid-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย เมื่อออกจากเคหะสถานทุกครั้ง ขยันล้างมือด้วยเจล หรือแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม ไม่รวมตัวกันในลักษณะเป็นที่ชุมนุมหรือที่มีบุคคลเป็นจำนวนมาก ร่วมถึงโทษในทางกฎหมายหากไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ในการออกทำงานวันนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชน และ แรงงานต่างด้าวที่รับจ้างทำงานในอําเภอคองใหญ่เป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่เคยเห็นรถแบบนี้ออกมาประกาศประชาสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนแบบนี้มาก่อน และประชาชนส่วนใหญ่เมื่อได้ยินเสียงการประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่แล้วก็รับฟังและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การทำงานในครั้งนี้เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิดให้ประชาชนและแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายได้เข้าถึงข้อมูลและประกาศจากทางจังหวัดแะอําเภอได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในวันนี้หน้าตลาดสดเทศบาลตําบลคลองใหญ่ก็ได้วางมาตรการป้องกันโควิด-19 ไว้ตามจุดที่ได้เดินเข้าออกทางประตูเดียวเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด รายงาน