“ตม.สุราษฎร์ธานี นำรถตรวจการณ์อัจฉริยะประชาสัมพันธ์เข้มมาตรการโควิด 2 ภาษา เข้าถึงครอบคลุมชาวไทย-ต่างชาติ สวมแมส์ก ล้างมือ ป้องกัน COVID!!

0
13

“ตม.สุราษฎร์ธานี นำรถตรวจการณ์อัจฉริยะประชาสัมพันธ์เข้มมาตรการโควิด 2 ภาษา เข้าถึงครอบคลุมชาวไทย-ต่างชาติ สวมแมส์ก ล้างมือ ป้องกัน COVID!!

(ชมคลิป)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น..ต.อ.ศุภฤกษ์ พันธ์โกศล ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ได้นำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ (SMART PATROL CAR:SPC) ออกประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 19 ยึดหลักแนวทาง D-M-H-T-T คือ อยู่ห่างกันไว้ สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ เพื่อเป็นการปกป้องตนเองและคนใกล้ชิด ณ บริเวณท่าเรือลมพระยา (พระลาน)ม.4 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ ตม.จว. สุราษฎร์ธานี ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ ประกาศสื่อสารทั้ง 2 ภาษาคือภาษาไทย และภาษาต่างประทศ เนื่องจากจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองท่องเที่ยว และมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ดังกล่าวครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้รับรู้ และเข้าใจถึงจุดประสงค์ของข่าวสารที่ได้รับในการประชาสัมพันธ์ รวมถึงให้ความร่วมมือกับมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.และ พล.ต.ต. สุเมธ เมฆขจร ผบก.ตม.6 ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด สตม.นำรถรถยนต์ตรวจการณ์อัจฉริยะ ออกช่วยเหลือภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัด และตำรวจในพื้นที่ โดยประกาศประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย ๆ และขอความร่วมมือถ้าไม่มีเหตุจำเป็นไม่ต้องออกนอกบ้าน รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยมีความพร้อม ตั้งใจมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละอดทนในการดูแลประชาชนอย่างเข้มแข็ง โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองด้วย และในการออกประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวไทย และชาวต่างชาติในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากการนำรถตรวจการณ์ฯ แบบนี้ออกมาประชาสัมพันธ์ทำให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารกันอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกพื้นที่ โดยประชาชนทั้งไทยและต่างชาติ ต่างก็ให้ความร่วมมือ และร่วมปฏิบัติตามเป็นอย่างดี!!

#ขอขอบคุณ รองโฆษก สตม. และกองงานโฆษก ตม.1เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

##############################