“ครูโอ๊ะฝากความห่วงใยบุคลากร ศธ.พร้อมย้ำให้ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคของ สธ.อย่างเคร่งครัด!!

0
7

“ครูโอ๊ะฝากความห่วงใยบุคลากร ศธ.พร้อมย้ำให้ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคของ สธ.อย่างเคร่งครัด!!

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่เกิดขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนี้ว่า ตนได้รับรายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID–19 โดยตลอด

ล่าสุดวานนี้ ได้รับการรายงานจาก ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช.ว่า มีข้าราชการ สช.ได้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย จึงขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย ทั้งนี้ ทราบว่าลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็ติดเชื้อด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องดูแลผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่แรก และขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

“ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของข้าราชการ สช. และขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังบุคลากร ศธ.ทั้ง 21 ราย รวมทั้งลูกสาวของผู้เสียชีวิต ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล ขอให้หายจากอาการป่วยโดยเร็ว พร้อมฝากถึงผู้บริหารและบุคลากร ศธ. ทุกคน ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค ตามระเบียบของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด สำหรับบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกักตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน ก็ขอให้ทำตามคำแนะนำของแพทย์ เนื่องจากบุคลากรกลุ่มดังกล่าว ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง และบางส่วนยังคงทำงานในรูปแบบ Work from home อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้การติดต่อประสานงานต่าง ๆ กับ ศธ. โดยเฉพาะ สช. ในช่วงนี้อาจล่าช้าไปบ้าง ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย” ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 19.30 น.) พบว่า เป็นข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รวมทั้งสิ้น 23 ราย แยกเป็นเพศหญิง 16 ราย เพศชาย 7 ราย ดังนี้

1.ข้าราชการ ศูนย์บริการประชาชน สป.10/4/64 (เพศชาย) (ออกจาก รพ.แล้ว)
2.ผอ.กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สช. 18/4/64 (เพศหญิง) (เสียชีวิต เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564)
3.อัตราจ้างเหมาบริการ สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. 19/4/64 (เพศชาย)
4.พนักงานกองทุนสงเคราะห์ ศธ. 20/4/64 (เพศหญิง)
5.พนักงานกองทุนสงเคราะห์ ศธ. 20/4/64 (เพศหญิง)
6.ข้าราชการ กลุ่มงานเลขานุการกรม สช. 22/4/64 (เพศหญิง)
7.ข้าราชการ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สช. 22/4/64 (เพศหญิง)
8.ข้าราชการ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สช. 22/4/64 (เพศชาย)
9.อัตราจ้างเหมาบริการ สำนักอำนวยการ สพฐ. 22/4/64 (เพศหญิง)
10.อัตราจ้างเหมาบริการ กลุ่มโทรทัศน์ฯ OBEC Channel ห้องควบคุมห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ สพฐ.5 ชั้น 9 ห้อง DOC สพฐ. 22/4/64 (เพศหญิง)
11.อัตราจ้างเหมาบริการ กลุ่มงานเลขานุการกรม สช. 23/4/2564 (เพศหญิง)
12.ข้าราชการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเลขานุการกรม สช. 23/4/2564 (เพศชาย)
13.เจ้าหน้าที่สินเชื่อ กลุ่มงานสินเชื่อ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 23/4/64 (เพศชาย)
14.เจ้าหน้าที่เงินสะสมและเงินสมทบ กลุ่มงานเงินสะสมและเงินสมทบ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 23/4/64 (เพศหญิง)
15.เจ้าหน้าที่เงินสะสมและเงินสมทบ กลุ่มงานเงินสะสมและเงินสมทบ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 23/4/64 (เพศหญิง)
16.อัตราจ้างเหมาบริการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเลขานุการกรม สช. 24/4/64 (เพศหญิง)
17.นิสิตฝึกงาน ที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 24/4/64 (เพศหญิง)
18.เจ้าหน้าที่สินเชื่อ กลุ่มงานสินเชื่อ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 24/4/64 (เพศหญิง)
19.เจ้าหน้าที่เงินทุนเลี้ยงชีพ กลุ่มงานเงินทุนเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 24/4/64 (เพศหญิง)
20.เจ้าหน้าที่สวัสดิการ กลุ่มงานสวัสดิการ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 24/4/64 (เพศชาย)
21.เจ้าหน้าที่งานบุคคล กลุ่มงานบริหารสำนักงาน กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 25/4/64 (เพศหญิง)
22.พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการ สำนักงาน กศน. 26/4/64 (เพศชาย)
23.ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สช. 28/4/64 (เพศหญิง)

##############################