ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก

0
37

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. นายธวัชชัย คำแก้ว สาธารณสุขอำเภอพบพระ พร้อมด้วย นายแพทย์ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล ผู้อำนวยการ รพ.พบพระ, นายภิรมย์ ภู่นวล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพบพระ, นายนพรุจ ธำรงรัฐกุล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพบพร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 17/2564 ผ่านระบบทางไกลฯ โดยมีนายสมศักดิ์ พรมมา ปลัดอาวุโสอำเภอพบพระ เป็นประธานในร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก