“มอบน้ำดื่ม 3,600 ขวด สนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดพิษณุโลก”

0
16

“มอบน้ำดื่ม 3,600 ขวด สนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดพิษณุโลก”

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสราวุธ ภักดี ผอ.ปปส.ภาค ๖ ส่งมอบน้ำดื่มของสำนักงานปปส.ภาค 6 จำนวน 300 แพค รวม 3,600 ขวด ภายใต้โครงการ “ป.ป.ส. ร่วมด้วยช่วยกัน ต้านภัยโควิด-19” มอบให้โรงพยาบาลสนามจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยมีรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 ระลอกที่ 3 ทำให้มีประชาชนติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ดังนั้น สิ่งที่ทุกคนจะทำได้เพื่อช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น คือทำตามคำแนะนำและปฏิบัติตามหลักของสาธารณสุข ข้อจำกัดหรือข้อปฏิบัติของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการและรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ สำนักงาน ปปส.ภาค 6 ได้มีมาตรการที่ให้ข้าราชการ 50 % ทำงานที่บ้าน และอีกส่วนหนึ่งทำงาน ณ ที่ตั้งสำนักงาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยแล้ว ประกอบกับกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำแนะนำตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากาก มันล้างมือ ไม่ไปในพื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก และไม่ควรทำอะไรที่จะให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปในพื้นที่ต่างๆ ถ้าทุกคนดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด ก็จะช่วยทำให้ไม่เกิดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ เป็นการช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น จึงอยากขอให้พี่น้องประชาชนดูแลตัวเองตามหลักสาธารณสุข ปฏิบัติตามที่หน่วยราชการกำหนด และรับฟังข่าวสารจากทางรัฐบาลจะดีที่สุด”
ทั้งนี้ สำนักงาน ปปส. ภาค 6 ได้ดำเนินการภายใต้โครงการ “ป.ป.ส. ร่วมด้วยช่วยกัน ต้านภัยโควิด-19” สนับสนุนน้ำดื่ม ป.ป.ส. ให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ทุกคนควรจะต้องร่วมมือช่วยกันในสถานการณ์ขณะนี้ ถือเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างหนึ่ง ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในขณะนี้