เมื่อต้องกักตัว 14 วัน ไม่สบายเหมือนอยู่บ้าน ข้อปฏิบัติ .ทุกคนต้องช่วยกัน.

0
11

เมื่อต้องกักตัว 14 วัน
ข้อปฏิบัติ

…ทุกคนต้องช่วยกัน…
ปรีชา เดชพันธุ์ รอง ผวจ. นครสวรรค์