“กรมบังคับคดีส่งมอบการครอบครอบที่ดินให้ครอบครัวรุจิรวงศ์!!

0
23

“กรมบังคับคดีส่งมอบการครอบครอบที่ดินให้ครอบครัวรุจิรวงศ์!!

ตามที่มีข่าวกรณีการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง หมายเลขแดงที่ พ.5488/2563 ซึ่งศาลพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาท โดยที่ดินแปลงดังกล่าวเจ้าของที่ดินประสงค์ที่จะให้ พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา นำไปให้เป็นโรงพยาบาลสนาม ระดับ 3 ตามเฟสบุ๊กของ  พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา แต่คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดี นั้น

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า วันที่ (26 เมษายน 2564) ผู้แทนโจทก์ได้มาแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษต่อศาลแต่อย่างใด และได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ไปยังที่ดินพิพาทเพื่อส่งมอบการครอบครอง ซึ่งปรากฏว่าจำเลยและบริวารได้ออกจากที่ดินพิพาทไปแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับโจทก์เสร็จสิ้นแล้วในวันนี้

กรมบังคับคดี 0 2881 4999หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์ www.led.go.th