จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

0
35

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 ผู้เข้าร่วมพิธีต้องปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประกอบพิธีฯ โดยมีนางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดง ออกถึงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระราชวีรกรรม พระมหากรุณาธิคุณและคุณูประการอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีต่อประเทศไทย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบ ผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญที่ทรงมีต่อประประเทศไทยในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทยซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญในวีรกรรมที่ได้ทรงประกาศอิสรภาพ ทำให้เมืองไทยพ้นจากอำนาจของพม่า และเมื่อพม่ายกกองทัพมา เหยียบย่ำพื้นแผ่นดินไทยให้ตกอยู่ในอำนาจกองทัพพม่าครั้งนั้นใหญ่หลวงนัก มีพระมหาอุปราชาเป็นจอมทัพ ยกตีเข้ามาถึงเมืองสุพรรณบุรี สมเด็จพระนเรศวรได้ยกกองทัพออกไปต่อสู้ในที่สุดสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราช ในท่ามกลางเหล่าทหารข้าศึก สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงของ้าว แสนพลพ่ายฟันต้องพระอังสาของพระมหาอุปราชาขาดสิ้นพระชนม์ชีพอยู่กับคอช้าง สมเด็จพระนเรศวรและกองทัพไทยได้รับชัยชนะอย่างมหัศจรรย์เป็นที่เลื่องลือพระบรมเดชานุภาพไปยังประเทศใกล้เคียง อีกทั้งยังได้ทำนุบำรุงบ้านเมือง เจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษา เอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้

นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)