“กรมบังคับคดี..แจง..หลังศาลได้มีคำพิพากษาให้พ่อค้าแม่ค้าขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินของครอบครัวรุจิรวงศ์ เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดอาการหนัก!!

0
10

“กรมบังคับคดี..แจง..หลังศาลได้มีคำพิพากษาให้พ่อค้าแม่ค้าขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินของครอบครัวรุจิรวงศ์ เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดอาการหนัก!!

กรณี พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณอธิบดีกรมบังคับคดี ที่สั่งการให้เจ้าหน้าบังคับคดีดำเนินการขับไล่พ่อค้าแม่ค้าที่บุกรุกที่ดินครอบครัวรุจิรวงศ์ หลังศาลพิพากษาจนถึงที่สุดว่า ครอบครัวรุจิรวงศ์ได้อนุญาตให้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ใช้ที่ดิน 3 ไร่ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ระดับ 3 ขีดความสามารถไอซียู และหอผู้ป่วยสนาม นั้น

ล่าสุด นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับรายงานกรณีดังกล่าวแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งสั่งการให้กรมบังคับคดี เข้าดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน โดยวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่บังคับคดีได้มีการปิดประกาศขับไล่แล้ว หลังศาลได้มีคำพิพากษาให้พ่อค้าแม่ค้าขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินพิพาท แต่เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้บุคคลสามารถแสดงอำนาจพิเศษต่อศาลได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันปิดประกาศ การส่งมอบการครอบครองจึงต้องรอให้พ้นระยะเวลา 15 วันเสียก่อน ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

โดยขณะนี้โจทก์ยังไม่ได้แถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า มีผู้ยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษต่อศาลหรือไม่ หากปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำร้อง โจทก์สามารถมาแจ้งและนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้โจทก์ได้ต่อไป ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ เพื่อไม่ให้กระทบหรือทำให้เกิดผลเสียหายต่อการให้บริการประชาชน

สืบเนื่องจาก มีพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขายของรุกล้ำแนวรั้วเขตที่ดิน จนกลายเป็นที่วิจารณ์ในสังคม และล่าสุดมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากในเชิงขอบคุณกรมบังคับคดี เจ้าของที่ดิน และทุกภาคส่วน ที่เร่งดำเนินการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดอาการหนัก