“กรมบังคับคดีแนะไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก้ปัญหากรณีครอบครัวถูกยึดบ้านและที่ทำกินขายทอดตลาด!!

0
8
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กรมบังคับคดีแนะไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก้ปัญหากรณีครอบครัวถูกยึดบ้านและที่ทำกินขายทอดตลาด!!


ตามที่มีข่าวเผยแพร่กรณีนายสุชล ฤทธิรุตม์ ถูกฟ้องคดีจากการค้ำประกันการซื้อรถยนต์ของคนสนิทในครอบครัวที่ไม่ยอมผ่อนชำระหนี้ ปัจจุบันถูกยึดที่ดินอันเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ จนเป็นเหตุให้คนในครอบครัวชวนกันฆ่าตัวตายทั้งบ้านเพื่อแก้ไขปัญหา นั้น

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวเป็นการบังคับคดีตามคำพิพากษา ในคดีของศาลจังหวัดหลังสวน คดีหมายเลขแดงที่ ผบ 89/2555 ระหว่าง บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โจทก์ นายสมชาย ฤทธิรุตม์ ที่ 1 นายสุชล ฤทธิรุตม์ ที่ 2 จำเลย โดยโจทก์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินตามที่เป็นข่าวซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ของนายสุชล ฤทธิรุตม์ จำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ให้โจทก์ โดยมีกำหนดขายทอดตลาดนัดที่ 1 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 แม้คดีดังกล่าวจะอยู่ในขั้นตอนของการขายทอดตลาดแล้วก็ตาม แต่คู่ความยังสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีได้ ซึ่งหากคู่ความได้เจรจากันจนเกิดความพอใจทุกฝ่ายก็จะทำให้ไม่ต้องขายทอดตลาดที่ดิน ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวนลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกรณีดังกล่าวในทันที และให้ประสานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

กรมบังคับคดี 0 2881 4999 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์ www.led.go.th