สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จัดปฐมนิเทศน์ กลางแจ้ง ให้กับพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า บรรจุใหม่ จำนวน 42 นาย

0
14

วันที่ 22 เมษายน 2564 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จัดปฐมนิเทศน์ กลางแจ้ง ให้กับพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า บรรจุใหม่ จำนวน 42 นาย

ก่อนจะส่งไปประจำหน่วยงานภาคสนาม ณ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สถานีควบคุมไฟป่า หน่วยจัดการต้นน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และ พิจิตร โดยเริ่มปฎิบัติงานใน
วันที่ 22 เมษายน 2564 นี้

โดย ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ได้มาพบปะ พูดคุย ให้โอวาท โดยได้กล่าว แสดงความยินดี และเน้นย้ำให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฎิบัติงานด้วยจิตสำนึก ซื่อสัตย์ ซื่อตรง ต่อหน้าที่ มีจิตอาสา มีบุคลิคที่ดี รู้ระเบียบ กฎหมาย รู้หน้าที่ มีวินัย จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์