จ.พิษณุโลก ฝ่ายปกครองพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านจำหน่ายอาหารเน้นย้ำให้ปิดบริการ 3 ทุ่ม

0
6

จ.พิษณุโลก ฝ่ายปกครองพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านจำหน่ายอาหารเน้นย้ำให้ปิดบริการ 3 ทุ่ม
วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 20.45 น.นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ปลัดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานความมั่นคง บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองพิษณุโลก สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก จนท.ตำรวจ สภ. เมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก และกองร้อยอส.จ.พิษณุโลกที่ 2 ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำการดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2717/2564 ลว.10 เม.ย.64 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก โดยเน้นย้ำมาตรการจำกัดเวลาการให้บริการสถานที่จำหน่ายอาหารเปิดบริการได้ไม่เกิน 21.00 น. การงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่จำหน่ายอาหารและใช้มาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก