สระบุรี : เร่งฉีดวัคซีน”โควิด-19 “ผู้นำฝ่ายปกครอง-ฝ่ายสาธารณสุข รวมยอดเพิ่ม5ราย รวม67ราย.

0
347

สระบุรี : เร่งฉีดวัคซีน”โควิด-19 “ผู้นำฝ่ายปกครอง-ฝ่ายสาธารณสุข รวมยอดเพิ่ม5ราย รวม67ราย.
วันที่20 เมษายน 2564 ที่โรงพยาบาลหนองแค จังหวัดสระบุรี ทุกฝ่ายรับนโยบายเร่งฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่ด่านหน้าและกลุ่มเสี่ยง มี นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองแค พร้อมด้วยนายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอหนองแค ร่วมรับวัคซีนเข็มที่ 1 และจัดการระบบการรับวัคซีน ตั้งแต่การลงทะเบียน จนถึงการสังเกตอาการหลังการรับวัคซีน ซึ่งมี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯและ อสม. ประมาณ 280 คน เข้ารับการบริการและ สวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ พร้อมจะได้มีการลงทะเบียนรับวัคซีนในลอตต่อไป
กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี