“จังหวัดสงขลาเดินหน้าวางแนวทางตรวจสอบ PM2.5 รอบโรงไฟฟ้าจะนะ!!

0
16

“จังหวัดสงขลาเดินหน้าวางแนวทางตรวจสอบ PM2.5 รอบโรงไฟฟ้าจะนะ!!

วันนี้ (วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เข้าร่วมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าจะนะ โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วม 13 ท่าน และหน่วยงานจากส่วนกลางผ่านระบบ Conference อีก 3 ท่าน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมนุมโรงไฟฟ้าจะนะ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ได้มีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าจะนะ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากข้อกำหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้นำข้อมูลมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้างต้นของโรงไฟฟ้าจะนะไปประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบในโอกาสต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################