ขอเรียนเชิญ ร่วมบริจาคเงินเพื่อจ้างครูและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดดอนสัก

0
83

ขอเรียนเชิญ ร่วมบริจาคเงินเพื่อจ้างครูและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดดอนสัก

โดยทุกท่านที่บริจาคจะได้รับวัตถุมงคลเหรียญเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร รุ่น “เหลือกิน เหลือเก็บ เหลือใช้” ผ่านการทุพธาพิเษกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ทุกๆ 100 บาท ได้รับเหรียญทองแดง 1 เหรียญ
2. ทุกๆ 600 บาท ได้รับชุดกรรมการ 1 ชุด (เหรียญกะไหล่ทอง กะไหล่เงิน กะไหล่นาค)
3. ทุกๆ 1,800 บาท ได้รับเหรียญเงิน 1 เหรียญ
สามารถบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาอำเภอลับแล ชื่อบัญชี พัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดดอนสัก เลขที่บัญชี 020310231301
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนวัดดอนสัก 055830203
ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนวัดดอนสัก
สายตรง ผอ.โสภณ สีหะอำไพ 0817078766

นาคาคะเลิศรัมย์ (ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์)