ตาก.กศน.อำเภอเม่สอด เตรียมความพร้อม รับการประเมิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.

0
12
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ตาก.กศน.อำเภอเม่สอด เตรียมความพร้อม รับการประเมิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.
เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2564
กศน.อำเภอแม่สอดกำหนดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มี น.ส.นุจรินทร์ อินทะนนท์ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอแม่สอด ได้เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงาน กศน.
ณ .สำนักงาน กศน.อำเภอแม่สอด โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินได้แก่ นายดิฐชัย ฉันติกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางนิลุบล องค์การ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่สอด และนางประภาศรี จารุเศรณี ครูชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพบพระ เป็นพี่เลี้ยงและผู้ประเมินในครั้งนี้