นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์

0
10


วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 12/2564 และคณะกรรมการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์(COVID)ครั้งที่ 11/2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนครสวรรค์ พิจารณาการขออนุญาตจัดงานต่างๆ และพิจารณาการขออนุมัติจัดตั้งสถานกักกันของรัฐ (LQ) โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ