สว.จังหวัดอุตรดิตถ์ พลเอกสำเริง ศิวาดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา และท่านอุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันมอบเครื่องผลิตน้ำดื่มนาโน ไฮโดรอ็อกซิเจน

0
64

สว.จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำดี วันที่16เม.ย.64 พลเอกสำเริง ศิวาดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา และท่านอุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันมอบเครื่องผลิตน้ำดื่มนาโน ไฮโดรอ็อกซิเจน จำนวน3เครื่อง มูลค่า90,000บาทให้กับร.พ.ค่ายพิชัยดาบหักจำนวน1เครื่อง และร.พ.อุตรดิตถ์จำนวน2เครื่อง เพื่อผลิตนำ้ดื่มที่มีอ๊อกซิเจนมากเพื่อดูแลผู้ป่วยในจว.อุตรดิตถ์ซึ่งมีอยู่36ราย ให้หายป่วยโดยเร็ว และให้แพทย์ พยาบาล มีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น