ขอคุณพระรัตนตรัย ให้ชาวนครสวรรค์ปลอดภัย ห่างไกลโควิด!19

0
26

ขอคุณพระรัตนตรัย
ให้ชาวนครสวรรค์ปลอดภัย
ห่างไกลโควิด!19
วิถีใหม่ห่างไกลโควิด19
“สวมหน้ากาก
หมั่นล้างมือ
เว้นระยะห่าง”
ด้วยความปรารถนาดีจากนายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 16 เมษายน 2564