จังหวัดนครสวรรค์ หนักแน่ยอดพุ่งเทศบาลนครนครสวรรค์และหน่วยงานต่างๆ โดยการสนับสนุนเตียงสนามจากมณฑลทหารบกที่ 31 หน่วยทหารกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม

0
38
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จังหวัดนครสวรรค์ หนักแน่ยอดพุ่งเทศบาลนครนครสวรรค์และหน่วยงานต่างๆ โดยการสนับสนุนเตียงสนามจากมณฑลทหารบกที่ 31 หน่วยทหารกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม

วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. ที่โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยการสนับสนุนเตียงสนามจากมณฑลทหารบกที่ 31 หน่วยทหารกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ เทศบาลนครนครสวรรค์และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันเตรียมการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ภายในโรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการรักษาผู้ป่วย Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ หากปริมาณผู้ต้องรับการรักษาตัว มีปริมาณมากกว่าที่สถานที่ของสถานพยาบาลหลักจะรองรับได้

โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงพื้นที่ จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จัดสร้างส่วนต่างๆ ชั่วคราว จัดเตรียมการบริการด้านอาหาร เพื่อใช้ในการดำเนินการโรงพยาบาลสนาม อีกทั้งประสานงาน บริษัท TOT เพื่อติดตั้งระบบบบสื่อสาร และสัญญาณ WiFi