ชมคลิป ชัยฟาร์ม จังหวัดนครสวรรค์ พ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโควิด19 ทุก 6 ชั่วโมง

0
28
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ชัยฟาร์ม จังหวัดนครสวรรค์ พ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโควิด19 ทุก 6 ชั่วโมง

 

เพื่อความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมในช่วงมีกระแสข่าวการแพร่ระบาดของโควิด19กำลังดัง
วันที่ 13 เมษายน 2564เรามาติดตามความปลอดภัยช่วงโควิด19ที่”ชัยฟาร์ม” สวนดอกไม้นานาพรรณ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ สวนสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ที่เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์
มีนายพิชิตชัย ชูสุวรรณ์
ประธานกรรมการชัยฟาร์ม ที่อยากให้ ” ชัยฟาร์ม ” เป็น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของไทยอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจ( เสียงสัมภาษณ์ นายพิชิตชัย ชูสุวรรณ์ เจ้าของชัยฟาร์ม นครสวรรค์)