ผกก.สภ.พบพระ จ.ตาก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองชุมชนบ้านวาเล่ย์( ที่พักสายตรวจตำบลวาเล่ย์) ช่วงเทศกาลสงกรานต์

0
35


วันที่ 13 เมษายน 2564
เวลา 11.00น.
พ.ต.อ.สุรินทราดิษฐ ทิพย์เจริญ
ผกก.สภ.พบพระ จว.ตาก
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก / จุดคัดกรองบุคคล / บริการประชาชน / จุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564บริเวณ
จุดคัดกรองชุมชนบ้านวาเล่ย์( ที่พักสายตรวจตำบลวาเล่ย์) ช่วงเทศกาลสงกรานต์
บ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ที3ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก(ถนนสายพบพระ-วาเล่ย์)
พบเจ้าหน้าที่อยู่ปฎิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกันรายงานเหตุการณ์ปกติไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่อย่างใดการจราจรคล่องตัว
จึงกำชับการปฎิบัติหน้าที่ดังนี้
– ใช้กิริยาวาจาสุภาพแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา
– เน้นการประชาสัมพันธ์,กวดขันตักเตือนให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยให้ออกปฏิบัติเป็นช่วงเวลาเป็นระยะๆ
– จัดแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้การจราจรติดขัดทำให้ประชาชนมีผลกระทบน้อยที่สุด
– ยึดหลักกฏหมายหลักยุทธวิธีและความปลอดภัยเสมอโดยเฉพาะการระวังป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
– ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของรัฐที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
จุดคัดกรองชุมชนบ้านวาเล่ย์( ที่พักสายตรวจตำบลวาเล่ย์) ช่วงเทศกาลสงกรานต์
โดย.มี ตำรวจ ทหาร ตชด. ฝ่ายปกครอง อสม. เจ้าหน้าที่าธารณสุข อปพร. ชรบ.กู้ชีพกู้ภัยอบต.วาเล่ย์ ร่วมกันให้บริการพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาช่วงเทศกาลสงกรานต์
เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน และป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
ชลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน