a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ข่าว

วันที่ 7 เม.ย.2564 เมื่อเวลา 9.00 น. ที่วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภริยา และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานพิธีบรรพชาอุปสมบทพระ 69 รูป ฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว