“งานท่องเที่ยว ตม.1 (TOURIST VISA (TR-60) และ SPECIAL TOURIST VISA (STV)) ย้ายจุดบริการขออยู่ต่อกลับมาที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารบี แล้วตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.64 เป็นต้นไป”

0
13

“งานท่องเที่ยว ตม.1 (TOURIST VISA (TR-60) และ SPECIAL TOURIST VISA (STV)) ย้ายจุดบริการขออยู่ต่อกลับมาที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารบี แล้วตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.64 เป็นต้นไป”

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 โดย พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 ขอประชาสัมพันธ์แจ้งย้ายงานขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว (เคาน์เตอร์ J) ที่ได้รับการตรวจลงตรา TOURIST VISA (TR-60) และนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ SPECIAL TOURIST VISA (STV) จากสถานทูตหรือกงสุลในต่างประเทศ พร้อมเปิดให้บริการ ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. แล้วตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.64 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้บริการเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรที่ได้รับการตรวจลงตราจากสถานทูตหรือกงสุลในต่างประเทศประเภทวีซ่าท่องเที่ยว (TOURIST VISA (TR-60) และ SPECIAL TOURIST VISA (STV)) เท่านั้น และเป็นกลุ่มงานที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาติดต่อในปริมาณที่สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างเพียงพอ โดยใช้พื้นที่ของ ชั้น 2 บก.ตม.1แจ้งวัฒนะ (ที่ทำการเดิม) จึงได้กลับมาเปิดให้บริการ ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ชั้น 2 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.แล้วตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.64 เป็นต้นไป

พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 กล่าวว่า การย้ายจุดให้บริการงานท่องเที่ยว (เคานท์เตอร์ J)ดังกล่าว กลับมาที่ทำการเดิม เป็นการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. และผู้บังคับบัญชา ที่ได้มีความห่วงใยในการให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อให้ได้รับความสะดวก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติโปรดตรวจสอบกลุ่มงานที่เปิดให้บริการอย่างละเอียดเพื่อที่จะสามารถไปรับบริการได้อย่างถูกต้อง ทางช่องทาง Website http://bangkok. immigration.go.th และทางช่องทางFacebook: https://www.facebook.com/immigrationdivision1 และสามารถติดต่อขอรับบริการดังกล่าวได้ที่ “กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1” ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.ต่อไป!!

#ขอขอบคุณ รองโฆษก สตม.และกองงานโฆษก ตม.1เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

################################