ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ 64

0
19

อำเภอพบพระ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ 64

วันที่ 5 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดจำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่อำเภอพบพระ
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ ชั้น2 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก