ประกาศด่วน. แจ้งเลื่อน พิธีพุทธาภิเษก เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่น100ปี

0
53

ประกาศด่วน. แจ้งเลื่อน พิธีพุทธาภิเษก เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่น100ปี

เศรษฐีดงแม่นางเมือง เนื่องจากที่วัดห้วยด้วน มีพิธีรับเสด็จ จึงขอเลื่อนพิธีปลุกเสกเป็น วันพฤหัสบดีที่ (8) เมษายนเวลา 14.09น.ส่วนกำหนดการอื่นๆนั้นเป็นไปตามปกติที่ได้ดำเนินงานไว้