สำนักงบประมาณส่งเสริมการต่อยอดผ้ากะเหรี่ยงร่วมสมัย จ.อุทัย สร้างรายได้กลุ่มกะเหรี่ยง

0
56

สำนักงบประมาณส่งเสริมการต่อยอดผ้ากะเหรี่ยงร่วมสมัย จ.อุทัย สร้างรายได้กลุ่มกะเหรี่ยง


นางธัญภา เปมานุลักษ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 18 พร้อมด้วยสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี และคณะได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการต่อยอดผ้ากะเหรี่ยงร่วมสมัยจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้แผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
โดยนางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง ๒ พื้นที่ได้แก่ อำเภอบ้านไร่ และอำเภอห้วยคต ให้การต้อนรับคณะติดตามโครงการฯ โดยมีการนำกิจกรรมการทอผ้าที่มีการพัฒนาลวดลายเพิ่มขึ้น และกิจกรรมการปักลวดลายลงผืนผ้าในคอนเซ็บ”บ้านของฉัน” ซึ่งทางนายศักดิ์จิระ เวียงเก่า และนายศาศวัต แสงชัยอรุณ วิทยากร ได้คิดค้นโดยให้เด็กและเยาวชนลูกหลานของชาวกะเหรี่ยงที่ได้ติดตามแม่มาเข้าร่วมกิจกรรม วาดภาพ บ้านของฉัน ลงผืนผ้า ตามจิตนาการของเด็กๆ แต่ละคน หลังจากนั้นได้นำภาพวาดมาให้แม่ๆ ของเด็ก ได้ปักลวดลายตามลวดลายที่วาด ซึ่งกิจกรรมทั้งสองนี้จะเป็นการต่อยอดจากโครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือ ของปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา
จากที่ได้มีเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัยที่จะออกสู่ตลาดให้กับผู้บริโภค คาดว่าสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงในยุคสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid 19) อย่างแน่นอน
ด้านนางธัญภา เปมานุลักษ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 18 พร้อมด้วยสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี และคณะ ได้กล่าวว่า จากการได้เยี่ยมชมพบว่าพี่น้องกะเหรี่ยงจังหวัดอุทัยธานี มีความเข้มแข็ง และให้ความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนโครงการเป็นอย่างดี พร้อมให้คำแนะนำดำเนินการปรับปรุงพื้นที่จัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และร้านกาแฟแกรนมากรูโด้ ของพี่น้องกะเหรี่ยงจังหวัดอุทัยธานี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยี่ยมชม ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องกะเหรี่ยงอย่างต่อเนื่อง บนเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
/////////////////////
นายพชร พัสกุล สมาคมผู้สื่อข่าวอุทัยธานี