ชมคลิปเปิดยิ่งใหญ่วิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม ฟาร์มโคพันธุ์ดีปากน้ำโพ

0
43

 

เปิดยิ่งใหญ่วิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม ฟาร์มโคพันธุ์ดีปากน้ำโพ


วันที่ 1 เมษายน 2564 พล.ท.สุพจน์ บูรณจารี
อดีต ผบ.มทบ.31
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา นายก อบจ.พิจิตร เป็นประธานเปิดวิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม ฟาร์มโคพันธุ์ดีปากน้ำโพ โชว์ความสำเร็จ
การเลี้ยงโคไทย-วากิว ด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เปลือกทุเรียน และต้นงา
หลังตีแยกเมล็ด โดยเป็นการเปิดตัว เป็นศูนย์การเลี้ยงสัตว์เฉพาะทางโคเนื้อ โดยได้รับ
การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ GAP โดยมี นายสัตวแพทย์
พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ นายสานนท์ เพ็ญแสง ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครสวรรค์และนายธีระชาติ วิสมกา เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ณ เลขที่ 302 หมู่ 8 ต.พระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ซึ่งมีจุด
มุ่งหวังให้วิสาหกิจชุมชนเป็นฟาร์มโคที่มีมาตรฐาน รักษ์โลกเป็นมิตรต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดบริการให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการเลี้ยงโค การเพิ่ม
ศักยภาพผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ การย้ายฝากตัวอ่อนโควากิว โดยศูนย์วิจัย
การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เกษตรกรสามารถเข้าร่วมศึกษากิจกรรม
การเกษตรต่างๆได้ มีพร้อมทั้งร้านอาหาร และกาแฟ อย่างครบครัน สนใจเข้าเยี่ยมชม
ติดต่อ 081-9622467 และ 091-8594560