“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน!!

0
24

“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน!!

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น.ณ บ้านท่าท้อน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย โครงการชลประทานสงขลา อำเภอบางกล่ำ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนกลุ่มผู้ร้อง ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และพัฒนาคุณภาพน้ำ

สำหรับกรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่โดยรอบ ที่มีการก่อสร้าง และพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ เรียกว่า “หนองทอง” ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่กว่า 7 ไร่ เป็นที่รองรับน้ำช่วงหน้าฝน และแหล่งน้ำสำรองช่วงหน้าแล้ง ตลอดจนเป็นแหล่งอาหารที่มีสัตว์น้ำชุกชุม แต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะช่วงน้ำหลากเกิดการท่วมขัง และสภาพน้ำที่มีคุณภาพค่อนข้างต่ำ ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งในกรณีนี้จำเป็นจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 กรมชลประทาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเทศบาลตำบลท่าช้าง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงหนองทอง ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ภายใต้การกำกับของ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา /ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมที่จะเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนจำนวนมาก จะเร่งรัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงพื้นที่กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################