พ่อเมืองอยุธยาฯ ออกมาใช้สิทธิ พร้อมเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกและนายกเทศบาลฯ เลือกคนดีมีความรู้เข้าไปทำหน้าที่ โดยเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

0
13

อยุธยา – พ่อเมืองอยุธยาฯ ออกมาใช้สิทธิ พร้อมเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกและนายกเทศบาลฯ เลือกคนดีมีความรู้เข้าไปทำหน้าที่ โดยเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา หน่วยเลือกตั้งที่ 6 เขตเลือกตั้งที่ 4 ตำบลประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สวมหน้ากากอนามัยเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายอนันต์ ถ้ำทอง ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายศรัณย์ สุขเกษม ปลัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ให้การต้อนรับ
พร้อมกันนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งพร้อมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นย้ำการปฏิบัติการป้องกัน covid -19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ขอให้เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ปฏิบัติการป้องกัน covid -19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ อสม.ทำการตรวจคัดกรองบริเวณด้านหน้าหน่วยเลือกตั้งหน่วยละ 2 คน ทำการตรวจวัดอุณหภูมิ และกำชับให้ผู้มีสิทธิสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนและหลังลงคะแนน เพื่อความปลอดภัย

โดยบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายก เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาฯ มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ โดยที่หน่วยเลือกตั้งที่ 17 ต.หอรัตนชัย อ.พระนครศรีอยุธยา เขตเลือกตั้งที่ 1 คุณยายที่มาใช้สิทธิซึ่งจากการสอบถามคุณยาย อายุ 89 ปี ที่ได้เดินเหินอย่างคล่องแคล่วเดินทางมาด้วยตนเอง สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นในการออกมาใช้สิทธิในครั้งนี้ และในเวลาต่อมา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล ผู้สมัครนายก เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอดีตนายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางมาลงคะแนน โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชากรที่ใช้สิทธิลงคะแนน จำนวนทั้งสิ้น 268,768 คน แบ่งออกเป็น 496 หน่วย คาดว่าไม่เกินเวลา 21.00น.จะทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

เดชา อุ่นขาว ข่าว”คมชัด AED TV online” รายงานจากอยุธยา