“ผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์พร้อมใจถือปฏิบัติ DMHTT การ์ดไม่ตก!!

0
11
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์พร้อมใจถือปฏิบัติ DMHTT การ์ดไม่ตก!!

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564) เวลา 12.20 น.ณ มัสยิดอัลฮีดายะห์ (มัสยิดเก้าเส้ง) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมละหมาดวันศุกร์กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ซึ่งผู้เข้าร่วมละหมาดล้วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19

สำหรับมาตรการป้องกัน ฯ ที่กำหนดให้ผู้มาร่วมละหมาดวันศุกร์ถือปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางของ ศบค.ซึ่งสำนักจุฬาราชมนตรีแจ้งให้ทุกมัสยิดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิ การจัดแอลกอฮอล์ /เจลล้างมือ การสวมใส่หน้ากาก การเว้นระยะห่าง เป็นต้น โดยสอดคล้องกับมาตรการ “DMHTT : รักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การติดตั้งแอปพลิเคชั่น”

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือตามมาตรการต่าง ๆ “การ์ดอย่าตก” จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################