ขอเชิญร่วมทำบุญ “สร้างและบูรณะศาลาการเปรียญ วัดช่องแคบ”

0
4
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ขอเชิญร่วมทำบุญ “สร้างและบูรณะศาลาการเปรียญ วัดช่องแคบ”

ชื่อบัญชี ธารน้ำใจ ช่วยวัดที่ประสบวาตภัย วัดช่องแคบ
หมายเลขบัญชี 604-0-59460-8
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สอด
สืบเนื่องมาจาก เกิดเหตุวาตะภัย พายุฤดูร้อน/ฝนตกหนัก
ด้วย เมื่อวันที่22มีนาคม2564เวลาประมาณ 16.30 น.ในบริเวณ หมู่บ้าน ช่องแคบ ม.1 บ้านห้วยแล้ง ม.10 บ้านเงาไผ่ ม.11 บ้านขุนห้วยช่องแคบ ม.3ได้เกิดเหตุพายุฝนตกอย่างรุนแรง ทำให้ต้นไม้ล้มขวาง , เสาไฟฟ้าค้นล้ม
พืชผลการเกษตรเสียหาย
ศาลาการเปรียญ วัดช่องแคบพังเสียหาย ทั้งหลัง ศาลาดังกล่าวเป็นไม้สักทั้งหลังสร้างด้วยจิตศรัทธาการบริจาคไม้ของพี่น้องประชาชน และจิตศัทธาทั่วประเทศ มีมูลค่าวัสดุและค่าก่อสร้างกว่า10ล้านบาท
ทำให้ พระสงฆ์และสามเณร ไม่มีศาลาการเปรียญที่ประกอบศาสนาในการทำกิจของสงฆ์ และ พี่น้องประชาชนไม่มีศาลาในการทำบุญ ประเพณีต่างๆของพุทธศาสนา

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุน สร้าง และบูรณะศาลา การเปรียญ
ที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์ จึง จึงขอเรียนเชิญ ยังผู้ใจบุญ ใจกุศลทุก ท่าน
ร่วมกันบริจาค ตามจิตศัทธา
เพื่อเป็นทุนในการบูรณะ และสร้างศาลาวัดบ้านช่องแคบ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
ชื่อบัญชี “ธารน้ำใจ ช่วยวัดที่ประสบวาตภัย วัดช่องแคบ”
หมายเลขบัญชี 604-0-59460-8
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สอด